Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

NIỀM VUI TRONG TÔI

“Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng : Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha."
(Ga: 10, 37-38)

Tôi tin Chúa ở trên trời
Đã sai Con Một làm người trần gian
Bao nhiêu công việc Người làm
Bấy nhiêu dấu lạ để tôi tin Người
Lời Người như ánh trăng soi
Như làn gió ấm giữa trời mênh mang
Đời tôi vạn nẻo quan sang
Niềm tin có Chúa dẫn đàng cho tôi
Tôi không còn nữa đơn côi
Bởi tôi đã có Chúa Trời ở bên
Trời cao đã cúi xuống gần
Cho tôi cảm nếm tình thân của Ngài
Ngài là cha Đấng thiên sai
Ngài là tia nắng ban mai cho đời
Ngài là Thiên Chúa của tôi
Vì tôi tin thế nên đời tôi vui!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét