Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

NHƯ ÁNG MÂY TRỜI

"Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi ; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."
(Ga: 8, 31-32)

Con xin được ở trong Lời
Để hồn con được sống đời tự do
Thân này Chúa đã ban cho
Mỗi ngày xin được nhỏ to cùng Ngài
Lời Ngài dẫn lối con đi
Dắt con ra khỏi bóng mê hồng trần
Lời ban ánh sáng chứa chan
Lời ban sự thật dẫu rằng khổ đau
Lời là chính Đức Giêsu
Cho con được sống được yêu mỗi ngày
Mỗi ngày được ở trong Lời
Hồn con như áng mây trời tự do
Không còn nữa, những âu lo
Thoát vòng gian dối thỏa no ơn trời
Nay là môn đệ của Người
Xin Người gìn giữ cuộc đời của con
Cho con một dạ sắt son
Ra đi làm một chứng nhân giữa đời!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét