Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

NGƯỜI CÚI XUỐNG BÊN TÔI

‘Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói : "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? Anh em gọi Thầy là 'Thầy', là 'Chúa', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”’
(Ga: 13, 12-15)

Chúa thậm yêu tôi rồi
Cho dù tôi lỗi tội
Người mãi hoài yêu tôi
Chiều nay hồn khắc khoải
Bởi tiếng yêu của Người!

Người cúi xuống bên tôi
Rửa hồn tôi sạch tội
Chữa tôi khỏi mù lòa
Ánh mắt Người da diết
Dạy tôi biết bao điều!

Ôi! Giêsu cực thánh
Con đã hiểu Người rồi
Người là Chúa của con
Người dạy con khiêm hạ
Con nào dám sá chi!

Gió vi vu ngoài trời
Đời tự nhiên vui lạ
Con khiêm hạ cúi đầu
Nguyện cầu cho nhân thế
Tất cả đều yêu nhau!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét