Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

ĐỜI CON CẦN CÓ CHÚA

‘Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng : "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói : "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.
(Mt: 9, 10-12)

Phải chăng ta là kẻ ngay lành?
Ta chẳng muốn dính dáng gì đến quân tội lỗi?
Mỗi một ngày ta cứ sống ung dung
Ta vỗ ngực, tưởng mình là công chính?
Phường trộm cắp, ta tìm cách tránh cho xa!
Bọn đĩ điếm, ta cần chi quen biết!
Quân thu thuế, ta gần gũi làm gì!
Thiên hạ rồi lắm kẻ chỉ trích gièm pha?!
Nghe Lời Chúa hôm nay, ta xấu hổ
Lời tỏ bày, tình Chúa rất bao la
Người tìm đến với những ai lỗi tội
Lòng xót thương gột rửa mọi linh hồn!

Muôn lạy Chúa! Con thấy mình tội lỗi
Tội lạnh lùng, xa cách với anh em
Tội kiêu căng tự phụ với chính mình
Và nhiều tội con còn chưa nhớ hết!!!
Chúa đã biết con là quân tội lỗi
Thế mà Ngài vẫn đến ở cùng con
Đã cùng con trên suốt cuộc hành trình
Cho con hiểu, đời con cần có Chúa...

Chúa ơi, Chúa! Xin đổi mới tim con
Cho con biết cảm thông với mọi người
Biết gần gũi với anh em đồng loại
Như mỗi ngày Chúa vẫn ở gần con!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét