Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

LÊN ĐƯỜNG ĐI GẶT LÚA

‘Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."’
(Mt: 9, 36-38)

Chúa là Đấng từ bi, giàu lòng thương xót
Lẽ nào Ngài không thương xót chúng con
Đoàn chúng con đây, gian nan khổ sở lắm
Biết về đâu khi tăm tối phủ dày?

Ôi, chiên này bỗng nghe lòng xao xuyến!
Tiếng ai kia, gọi ấm cả linh hồn
Thúc giục tôi lên đường đi gặt lúa
Liềm hái sẵn rồi, Người ban phát cho tôi.

Ơi, Chúa ơi! Con đã hiểu Chúa rồi
Vì thương con, Chúa chẳng bỏ mặc con
Nên Ngài muốn sai con đi gặt lúa
Chứ nào con có xứng đáng chi đâu!

Con sẽ đến với những ai sầu khổ
Loan Tin Mừng: Chúa đã cứu chuộc con
Và dùng con như khí cụ của Ngài
Cho con được theo Ngài đi khắp chốn!

Chúa ơi! Con quyết sống như một người môn đệ
Đem tình yêu Chúa đến với mọi người
Đem ơn trời chia sẻ khắp muôn phương
Như thể con đương gánh lúa về nhà!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét