Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

TRONG VÒNG TAY CỦA NGƯỜI

‘Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng : "Các ông biết tôi ư ? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư ? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi."’
(Ga: 7, 28-29)

Có đôi khi...
Tôi đã không biết Người
Là những khi tôi nói những lời gian dối
Là những khi tôi để mình chìm vào bóng tối của trần gian
Là những khi tôi tưởng mình khôn ngoan giữa chợ đời
Là những khi tôi sống ngoài tình thương của Người, mải tìm kiếm chuyện hư không!...

Người là Đấng chân thật, còn tôi đầy gian dối
Bởi thương tôi, Người dẫn lối cho tôi
Tôi biết Người, và đã nhận ra Người qua ánh sáng huyền siêu
Người ban cho tôi trí hiểu về Người
Tôi học ở Người Đức khôn ngoan từ ái
Lòng khiêm nhu của Người dạy cho tôi biết sống tuân vâng.

Ôi, Đức Chúa!
Người là Cha, Đấng dựng nên trời đất
Người đã cho con một cuộc sống dư đầy
Con chẳng có gì để đền đáp Chúa, Chúa ơi!
Tận đáy lòng con, con được biết Chúa rồi
Xin giữ gìn con trong vòng tay Ngài mãi mãi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét