Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

LÀM SAO YÊU KẺ THÙ?

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.
(Mt: 5, 43-45)

Cũng như năm ngón tay trên một bàn tay có ngón dài ngón ngắn, anh chị em ruột với nhau trong một gia đình cũng có người hiền kẻ dữ, huống hồ chi là giữa những con người không cùng huyết thống. Cuộc sống vốn phức tạp vì nhiều khía cạnh của nó, giữa con người với con người sao khỏi có những va chạm hận thù? Giữa anh chị em trong cùng một nhà cũng còn có những chuyện xích mích thù hận nhau, huống hồ chi là giữa những người không cùng máu mủ... Vậy mà Chúa Giêsu bảo ta phải yêu kẻ thù, chuyện không dễ dàng chút nào, phải không bạn?
Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ này với biết bao quy luật vận hành của nó, những quy luật tự nhiên làm chuyển dời các vì sao, những quy luật cho mây mưa xuống trên khắp mặt đất... Chúa đã tạo dựng nên tôi và nên bạn, chúng ta là những con người có tim óc, biết yêu ghét giận hờn... Điều kỳ diệu nhất là Chúa đã ban cho loài người, mỗi người một tấm linh hồn với tự do của nó; và Ngài đã nâng con người lên một tầm cao, khi Ngài gọi chúng ta làm con cái của Ngài, còn Ngài là Cha của chúng ta! Lời Chúa Giêsu hôm nay đã mở ra cho tôi và bạn một lối đi đầy ánh sáng: “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vâng, nếu tôi muốn trở nên con cái của Cha trên trời, thì tôi phải biết yêu thương anh em mình, kể cả những người có hiềm khích với tôi, vì họ cũng là con cái của Cha trên trời. Cha trên trời đã ban mặt trời và ánh sáng cho tôi, không kể tôi là người công chính hay là người bất chính; Ngài đã nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương của một người cha nhân hiền, thì vì cớ gì tôi lại không thể nhìn người anh em đồng loại với một ánh mắt yêu thương? Nghĩ tới đây, tôi thấy mình bất xứng, chẳng đáng làm con Cha nữa, nhưng vì tôi biết mình sẽ được thứ tha, nên tôi quyết định từ nay sẽ yêu thương và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi tôi, để tôi cũng được gọi là con Cha như Cha hằng mong mỏi!

Lạy Cha! Cha đã tạo dựng nên con, và đã yêu thương con, chẳng kể con là người tội lỗi; Cha đã ban cho con biết bao ân sủng, bất kể con là người công chính hay bất chính, và đã gọi con là con cái của Cha! Xin cho con luôn biết yêu thương đồng loại, và cầu nguyện cho họ ngay cả khi họ ngược đãi con, để nhờ đó chúng con có thể xóa bỏ mọi hận thù, trở nên xứng đáng là con cái của Cha, Cha nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét