Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

HỌC THEO LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

"Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
(Mc: 2, 17)

Con đầy tội lỗi, Chúa ơi!
Vì thương Ngài đã cứu đời của con
Cho con bến đỗ an toàn
Để hồn con được bình an tháng ngày.

Tình Ngài cao ngút trời mây
Xóa tan tội lỗi ngập đầy trong con
Bây giờ hoa thắm vườn xuân
Lòng vui mở hội bước chân lên đường!

Học theo Lòng Chúa xót thương
Con đi loan báo Tin Mừng khắp nơi
Chia ơn cứu độ cho người
Đồng bàn ăn với những ai khổ sầu...

Chúa ơi, tình Chúa cao sâu
Con xin cảm mến, cúi đầu tạ ơn
Cho con một dạ sắt son
Ra đi loan báo tình thương của Ngài!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét