Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

GIỮA VŨ TRỤ BAO LA

‘Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng : "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.”’
Mc: 1, 6-7)

Con chẳng là gì, chẳng là gì giữa vũ trụ bao la
Chúa đã dựng nên con, cho con được làm người
Cuộc đời con, Chúa giữ gìn chăm sóc
Từng sợi tóc con, Chúa cũng đếm cả rồi
Con làm người, hỏi đã vẹn tròn chưa?

Nhớ người xưa, thánh Gioan Tẩy Giả
Sống cả đời nhiệm nhặt và khiêm nhu
Người giới thiệu một Giêsu vượt trổi
Ôi! Gioan! Tiếng hô trong hoang địa
Con học người, học đức tính khiêm nhu!

Chúa Giêsu-Đấng cứu thế nhân lành
Con lòng thành xin Ngài ban sức mạnh
Và cho con một ý chí kiên trung
Để hồn con sẽ không bị lung lạc
Xác thân này mãi nhỏ bé mà thôi!

Ôi! Con chẳng là gì
Con chẳng là gì giữa vũ trụ bao la
Chúa đã dựng nên con, cho con được làm người
Cuộc đời con, Chúa giữ gìn chăm sóc
Từng sợi tóc con, Chúa cũng đếm cả rồi!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét