Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

VÀNG ĐÃ ĐƯỢC THỬ LỬA

“Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt,
nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử.
Sau khi chịu sửa dạy đôi chút,
họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao.
Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ
và thấy họ xứng đáng với Người.
Người đã tinh luyện họ
như người ta luyện vàng trong lò lửa,
và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu.”
(Kn: 3, 4-6)

Thỉnh thoảng có người cắc cớ vặn vẹo hỏi tôi: “Sao nhà cô lại có nhiều người bệnh tật mù lòa thế!” Có người thì tỏ vẻ thông cảm và thương hại cho hoàn cảnh của gia đình tôi, nhưng cũng có kẻ ngụ ý, chắc là gia đình tôi sống làm sao đó nên bị Chúa phạt...Song, tôi không cho rằng như thế là gia đình tôi bị Chúa trừng phạt. Chỉ vì Chúa muốn cứu độ chúng tôi Ngài đã để cho chúng tôi gặp những gian truân khốn khó, đó chỉ là những thử thách Chúa đặt ra để chúng tôi được trui rèn như vàng được thử trong lửa mà thôi!
Lời Chúa trong sách Khôn ngoan hôm nay cho tôi thêm vững tin rằng, những đau khổ thử thách mà tôi đã và đang chịu đựng sẽ giúp ích cho phần rỗi của linh hồn tôi một cách ngày càng hoàn thiện! Chẳng phải thập giá của Chúa Giêsu đã dạy cho tôi điều đó hay sao? Hôm nay toàn thể Giáo hội mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam là dịp cho tôi suy nghĩ nhiều về những tấm gương hy sinh chịu đựng của các ngài. Những hình phạt mà các ngài đã phải trải qua trong cơn bách đạo còn ghê gớm hơn nhiều so với những đau đớn vì bệnh tật của tôi; thế mà, các ngài đã một lòng kiên tâm chịu đựng đến cùng để bảo vệ niềm tin mà các ngài đã đặt vào Đức Kitô. Các ngài đã chứng tỏ đức tin của mình đến cùng cho dẫu là cái chết cũng không làm các ngài chùn bước. Điều đó chứng tỏ các ngài hoàn toàn tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, và sự sống đời sau!

Vâng! Chúa ơi, con một niềm chứa chan hy vọng vào sự Phục sinh của Chúa! Trải qua cái chết đau thương trên thập giá, Chúa đã phục sinh vinh hiển để đem đến cho nhân loại niềm tin được sống đời đời! Giờ đây, con thấy mình diễm phúc vì đã được phục sinh cùng với Chúa Giê-su Ki-tô! Thật vậy, nhờ chấp nhận những đau khổ của bệnh tật và mù lòa mà con đã được nhìn thấy ánh sáng từ sự Phục sinh của Chúa. Con xin sẵn sàng chịu đựng những gian truân khốn khó trong tháng ngày còn lại, vì biết mình cần phải được Chúa sửa dạy, kẻo rồi con sẽ bị sa lụy vào vòng mê tối của cuộc đời.
Lạy Chúa! Chúa là Thiên Chúa, Đấng cứu độ con. Con xin được sẵn sàng để Chúa tinh luyện như người ta luyện vàng trong lò lửa. Xin Chúa hãy đón nhận con như một của lễ toàn thiêu vậy, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét