Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

XIN NGƯỜI DẪN LỐI

‘Đức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói : "Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.”’
(Lc: 9, 1-3)

Tôi từ bụi đất chơi vơi
Được gọi vào đời, tôi hưởng ánh dương!

Tình thương của Chúa miên trường
Đã theo tôi suốt phong sương đời mình
Bây giờ hoa thắm màu xanh
Lòng tôi phấn khởi nhanh nhanh lên đường
Tôi đi cho nắng tỏa hương
Tôi đi chia sẻ tình thương Nước Trời
Biết mình thân phận nhỏ nhoi
Chẳng làm được gì to lớn phổng phao
Nhưng lòng trí vẫn khát khao
Chút tình nóng ấm muốn trao cho người
Lòng tôi phơi phới thảnh thơi
Chẳng chi vướng bận, chẳng chi đèo bồng
Cuộc trần mọi thứ hư không
Chính Chúa quan phòng sẽ liệu cho tôi!

Chúa ơi, con sẵn sàng rồi
Xin Người dẫn lối con thời ra đi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét