Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

KHI TÔI NGHÈO

"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.”
(Lc: 6, 20)

Bởi con nghèo sức khỏe
Từ những ngày trẻ trung, con đã phải chịu nhiều đau đớn
Con nhận ra rằng: con luôn có Chúa là nguồn an ủi lớn lao!

Khi xác thân hao mòn
Và của cải con thiếu thốn
Con nhận ra rằng: Chúa là chốn duy nhất con tựa nương!

Khi con nghèo lòng thương xót
Vì trót lỡ vô tình với những ai đang cần lòng thương xót
Con nhận ra rằng: Chúa giàu lòng xót thương và chậm giận!

Khi con nghèo thời gian
Bao ước muốn tốt lành con chưa thể thực hiện
Con nhận ra rằng: chính Chúa là Thiên Chúa đã ban phát cho con cuộc sống mỗi ngày...

Chúa ơi, con nghèo quá!

Mà Chúa thì giàu sang
Thời gian của Chúa là vô tận
Nước của Chúa chính là một vườn xuân vĩnh cửu!

Xin ban cho con mỹ tửu Nước Trời
Để mỗi ngày đời con là mỗi lời của men say chúc tụng
Và để lòng con hăng hái ra đi phụng sự Người!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét