Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

CHẠM VÀO CON, CHÚA ƠI!

‘Đức Giêsu nói với họ : "Tôi xin hỏi các ông : ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt ?" Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay : "Anh giơ tay ra !" Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường.’
(Lc: 6, 9-10)

Chạm vào hồn con, Chúa ơi!
Giúp con nên mới nên tươi mỗi ngày
Chạm vào tay con, Chúa ơi!
Tay con khô bại đánh rơi tình người
Chạm vào chân con, Chúa ơi!
Chân con lắm lúc ngại ngần bước đi
Cho con một trái tim si
Để con biết nghĩ biết suy giữa đời
Biết làm việc thiện cứu người
Biết nói, biết cười, an ủi anh em!

Đời con có Chúa, bình yên
Không còn vị kỷ, muộn phiền, Chúa ơi!
Tay con đã khỏi bại rồi
Và chân con bước vào đời xăm xăm
Người đau bệnh, con viếng thăm
Ai kẻ lỡ lầm, con sẽ ủi an
Tim con, máu đỏ dâng tràn
Tâm hồn con cũng chứa chan tình trời
Tin Mừng loan báo khắp nơi
Chúa ở trên trời chắc sẽ rất vui!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét