Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

XIN LÀ HẠT SƯƠNG GIỮA TRỜI

"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình ! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!”
(Mt: 23, 27-28)

Cho con sống thật với mình
Bỏ đi cái thói giả hình xấu xa
Thành tâm ăn nói thật thà
Nghĩ sao làm vậy, đừng mà láo lơ!
Hôm nay con mượn vần thơ
Xin dâng lên Chúa ước mơ đơn thành
Cho con sống thật với mình
Từ trong tâm khảm vẹn tình yêu thương!
Không còn nữa những phô trương
Chỉ xin làm một hạt sương giữa trời
Không như mồ mả tô vôi
Từ nay con quyết làm người tín trung!
Chúa ơi, thương lấy con cùng
Quanh con là cả một vùng thế gian
Ngày mai dặm nẻo quan san
Con xin mãi giữ được lòng đơn sơ
Để rồi, như một trẻ thơ
Trong vòng tay Chúa, con mơ Nước Trời!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét