Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

HAI BÀI HỌC TRONG MỘT CÂU CHUYỆN

‘Khi thầy trò tới Caphácnaum, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô : "Thầy các ông không nộp thuế sao ?" Ông đáp : "Có chứ !" Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông : "Anh Simôn, anh nghĩ sao ? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế ? Con cái mình hay người ngoài ?" Ông Phêrô đáp : "Thưa, người ngoài." Đức Giêsu liền bảo : "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu ; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra : anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan ; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh."’
(Mt: 17, 24-27)

Câu chuyện trên đây cho ta thấy Đức Giêsu biết rõ mọi sự và có quyền năng trên mọi sự; thế nhưng, Ngài vẫn tuân thủ những luật lệ của người trần gian một cách chỉnh chu, qua việc Ngài sai ông Phêrô đi câu cá để lấy tiền nộp thuế cho đền thờ. Đền thờ là để thờ Thiên Chúa, Ngài là con Thiên Chúa thì đâu cần phải đóng thuế cho đền thờ, vậy nhưng Ngài đã nêu gương sáng cho chúng ta trong việc Ngài tuân thủ luật lệ của trần gian. Đây là bài học quý báu cho những ai đang sống ở bậc cha mẹ, khi đã dạy dỗ con cái điều gì thì cũng phải sống xứng đáng là tấm gương sáng cho con cái mình về điều ấy. Hơn nữa, Chúa Giêsu là Đấng có quyền năng, Ngài biết trước được mọi sự, và điều khiển được mọi sự, nhưng Ngài đã chịu khép mình sống như một con người tầm thường, đây là bài học về nhân đức khiêm nhường, bài học thứ hai trong câu chuyện của Tin Mừng hôm nay. Tôi là ai trong thế giới này, mà đã có những lúc tôi tưởng mình là cái rốn của vũ trụ? Tôi là ai trong thế giới này, mà đã có những khi tôi không chịu tuân thủ luật lệ của Giáo hội, để rồi nêu gương xấu cho người khác?

Lạy Chúa! Xin tha thứ cho con vì những khi con đã kiêu căng tự phụ, coi cái tôi của mình quá lớn để rồi đã có những hành vi cử chỉ và lời nói nổi loạn, khiến cho người khác hùa theo mà cản trở công kia việc nọ của nhà thờ ở những nơi mà con đã từng sinh sống. Xin cho con luôn biết khép mình sống một cách khiêm nhường giữa lòng xã hội, và tuân thủ mọi luật lệ của xã hội để làm gương sáng cho những người chung quanh, đem lại sự an vui cho mọi người ở những nơi con đến. Xin cho con biết theo gương thánh Phêrô, luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, ngõ hầu biết sống vâng theo thánh ý của Chúa một cách trọn vẹn. Và con cũng xin Chúa soi sáng cho những người cầm quyền họ luôn biết tuân thủ luật lệ để làm gương cho những kẻ dưới quyền, để tất cả chúng con được vui sống trong một thế giới hòa bình và công lý, dựa trên cơ sở là tình yêu của Chúa một cách sung mãn dồi dào. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét