Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

THIÊN Ý TỎ LỘ

‘Ông Simôn Phêrô thưa : "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giêsu nói với ông : "Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.”’
(Mt: 16, 16-17)

Ngày xưa Chúa chọn Phêrô
Chuyện như cơn gió tình cờ thoảng bay
Khi con suy gẫm chuyện này
Lòng con chợt thấy tràn đầy niềm tin:
Tin rằng, Lời Chúa quang minh
Trải nghìn sóng gió, trải nghìn phong ba
Bây giờ thiên ý mở ra
Cho con thấu hiểu lời Cha dạt dào
Ngày xưa Người chọn Phêrô
Là theo thánh ý của Cha trên trời!

Nay con cũng được chọn rồi
Bởi con được phúc là người Kitô
Theo gương của thánh Phêrô
Xin đem Lời Chúa đến cho muôn người
Con ra đi giữa lòng đời
Xác thân yếu đuối xin Người thương con
Cho con đi hết đoạn đường
Như người xưa đã can trường hy sinh
Ngoài kia nắng đẹp lung linh
Lòng con rộn rã hương kinh dâng Người!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét