Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

CHIẾC LÁ XANH HY VỌNG

“Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: ‘’Xatan! Lui lại đằng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người’’.”
(Mc: 8, 33)

Ông Phêrô chỉ vì lòng sốt mến, vội ngăn cản Chúa Giêsu, không chấp nhận sự đau khổ như Chúa nói, ông đã bị Chúa mắng cho là “Xa-tan! Hãy lui ra đằng sau Thầy!”. Quả là khó mà có thể chấp nhận đối với Phêrô, khi ông vừa hân hoan tuyên xưng Thầy mình là Thiên Chúa, thì lại nhận được tin Thầy mình phải chịu nhiều đau khổ; vào thời điểm ấy, với tư tưởng của loài người thì làm sao Phêrô, một người nhiệt thành, lại chịu để cho chuyện vô lý ấy xảy ra!
Tôi đã bao nhiêu lần không muốn chấp nhận những sự khốn khó xảy đến với mình? Tôi đã bao nhiêu lần xúi bẩy người khác dứt bỏ sự phiền toái để tìm kiếm sự thảnh thơi cho bản thân người ấy? Kinh nghiệm cho tôi thấy, tôi càng không muốn chấp nhận những đau thương khốn khó, tôi càng muốn dứt bỏ thì sự đau khổ như một chiếc thòng lọng càng xiết chặt lấy tôi, làm cho tôi càng thêm bội phần khốn khó. Ngược lại, khi tôi vui vẻ chấp nhận và kết hợp sự đau khổ của mình với sự đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá, thì mọi sự đối với tôi trở nên nhẹ nhàng và thanh thản. Nhưng cuộc đời đâu phải dễ dàng như vậy, cũng như Phêrô đã mấy lần nhiệt tình tuyên xưng Thầy mình là Con Thiên Chúa, lại mấy lần nói yêu mến Thầy; rồi ngay sau đấy, ông lại lấy bản tính con người mà ngăn cản Thầy mình chấp nhận đau khổ. Phần tôi, mặc dù đã biết theo Chúa là phải chấp nhận đau khổ rồi mới được phục sinh, nhưng nhiều lúc tôi vẫn muốn vùng vẫy thoát khỏi những đau khổ Chúa gởi đến cho tôi, tôi đã không muốn vâng theo thánh ý của Ngài!

Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con! Xin cho con học lấy tư tưởng của Chúa, mà bỏ đi những tư tưởng xấu xa, ích kỷ của loài người!
Xin rót vào tâm hồn con tràn đầy tư tưởng của Chúa
Để chiếc lá úa đời con sẽ trở nên chiếc lá xanh hy vọng
Con chỉ là cọng rơm trong vũ trụ bao la
Xin rũ bỏ khỏi con những tư tưởng xấu xa của bản tính con người
Để trọn đời con, một niềm vâng theo thánh ý Chúa !

Chúa ơi,
Hãy trách mắng Xatan lui ra khỏi người tớ gái yêu của Chúa
Để chỉ có Chúa là nguồn vui duy nhất trong con
Để trong Chúa, con sẵn sàng chịu đau khổ
Cùng với Người, con phục sinh trên đỉnh núi Can-vê !

Chúa ơi, chắc Chúa đã nghe lời con kêu xin rồi chứ !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét