Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

LỜI TÂM SỰ CỦA TRÁI TIM

"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ
(Lc: 6, 36)

Ôi, nếu như tôi có được một tấm lòng nhân từ như vị Cha chung của chúng ta ở trên trời, thì tôi sẽ...
Tôi sẽ không xét đoán ai... bởi vì, với tấm lòng nhân từ ấy, Cha chưa hề xét đoán tôi!
Tôi sẽ không lên án ai... bởi vì, với lòng nhân từ, Cha đã không nỡ kết tội tôi!
Tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho những kẻ làm tổn thương mình... bởi vì, với lòng nhân từ, Cha đã không ghét bỏ tôi, Cha đã vạn lần tha thứ cho tôi!
Tôi sẽ học Cha cách cho đi vô vị lợi... bởi vì, với lòng nhân từ, Cha đã đổ vào vạt áo tôi những đấu đong đầy tình thương đã dằn đã lắc!
Ôi! những tháng ngày quá khứ... tôi đã từng xét đoán, đã từng lên án, đã ít thứ tha cho anh chị em sống chung quanh tôi, và đã ít cho đi như lòng tôi đã từng thôi thúc! Lời Chúa hôm nay nhắc nhở tôi rằng, tôi là con cái của một người cha nhân lành thì tôi cũng phải có một tấm lòng nhân lành như của Cha, khiến tôi tự cảm thấy xấu hổ với chính mình!

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã xuống thế làm người, Chúa cũng mặc kiếp phàm nhân như con vậy. Chúa đã phải trải qua một cuộc sống đầy thăng trầm và vất vả, nên Chúa thấu hiểu nỗi lòng của mỗi người chúng con. Chúa đã sống một cuộc đời hết sức gắn bó với Chúa Cha, bằng tất cả trái tim nhân hậu của Chúa, Chúa hiểu thấu lòng con, xin Chúa hãy đoái thương con là kẻ phàm nhân tội lỗi, mà ban cho con một tấm lòng quyết tâm sửa đổi và một trái tim mới. Trái tim của con quá hẹp hòi, ích kỷ, làm sao có thể so sánh với trái tim nhân từ của Cha; tuy vậy, con rất muốn mình có được một trái tim nhân từ như của Cha chúng ta, để con có thể sẵn sàng cho đi, sẵn sàng tha thứ!
Chúa ơi! Con ước mong nhân loại sẽ không còn khổ đau, mọi trẻ em đều được nghe những lời ru nhân bản, mọi người lớn đều có một quả tim ấm áp... Lúc này đây, con chỉ ước mong sao mỗi người chúng con đều có được tấm lòng nhân từ như Cha trên trời, để chúng con biết yêu thương nhau hơn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét