Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

TÁM MỐI PHÚC THẬT

(Mt: 5,3-10)
"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.”
Tâm con muốn sống khó nghèo
Nhưng lòng thỉnh thoản chạy theo bạc tiền
Xin cho con biết một niềm
Giữ lòng nghèo khó, một tìm Nước Cha!

“Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.”
Chúa ơi, con chẳng hiền lành
Bao phen con đã đành hanh với người
Nay xin nhũn nhặn một đời
Mai sau đất hứa, Chúa thời ban cho!

“Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.”
Chúa ơi, con khổ đã nhiều
Dòng đời lận đận trăm chiều đắng cay
Tương lai mờ mịt tháng ngày
Con dâng lên Chúa, Chúa rày ủi an!

“Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.”
Con luôn khao khát làm người
Một người công chính như Lời Chúa khuyên
Nhưng con tội lỗi triền miên
Làm sao con thỏa nỗi niềm, Chúa ơi?
Nay con tin vững vào Lời
Lời là ánh sáng một đời con theo!

“Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.”
Lắm khi con chẳng thương người
Chỉ lo mê mải dòng đời bon chen
Giật mình tỉnh thức mấy phen
Nhưng rồi ngựa cũ lại quen đường về!
Xin cho con trọn lời thề
Yêu người yêu Chúa một bề mà thôi!

“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.”
Con mong gặp Chúa biết bao
Nhưng tâm không sạch làm sao gặp Ngài?
Ngày mai con sợ ngày mai
Giữ gìn con nhé, xin Ngài thương con!

“Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.”
Chúa là Thiên Chúa của con
Trong Ngài con sống, khát mong hòa bình
Thân con lữ thứ đăng trình
Ghét ghen đố kỵ rập rình chung quanh
Cho con luôn sống chân thành
Một lòng vun xới màu xanh thanh bình!

“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.”
Đôi khi con bị thiệt thòi
Chỉ vì con giữ đúng Lời Chúa răn
Dạ con thoáng chút băn khoăn:
“Nước Trời đất hứa liệu rằng có không?”
Xin cho con mãi một lòng
Thủy chung sau trước đợi trông Nước Trời!

Chúa ơi, hôm nay toàn thể Giáo hội mừng kính các thánh nam nữ trên trời, con tin rằng các vị ấy đã được hưởng tám mối phúc thật Chúa ban, bởi họ đã sống một đời sống dương gian như lời Chúa khuyên dạy. Xin cho con một lòng trung kiên bước theo các ngài mà sống trọn vẹn những gì Chúa truyền dạy, hầu con cũng được hưởng tám mối phúc thật của Chúa, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét